Procedura small claim - Blog z artykułami

Procedura small claim dotyczy spraw, które nie opiewają na duże kwoty i nie są zbyt skomplikowane. Pozwala Ci odzyskać pieniądze bądź rekompensatę. Zazwyczaj w ramach procedury small claim maksymalna kwota zwrotu to L10 tys.
REKLAMA
Możesz użyć procedury small claim np. do:

odzyskania pieniędzy za wadliwy produkt
odzyskania pieniędzy za niewłaściwie wykonaną usługę
odzyskania pieniędzy, które ktoś był Ci dłużny (np. obiecał zwrot, ale go nie wysłał)
obiegania się o pieniądze od landlorda (np. za drobne naprawy, które opłaciłeś samodzielnie)
ubiegania się o pieniądze za pracę, którą wykonałeś
ubiegania się o pieniądze np. za wypadek samochodowy
Procedura small claims na Wyspach czasami nazywana jest także „money claims”. W założeniu cały zabieg ma być prosty do tego stopnia, aby nie było potrzeby zatrudniania prawnika.

Jeśli potrzebujesz pomocy ze small claim, możesz zgłosić się do lokalnego biura Citizens Advice. Zazwyczaj jednak będziesz w stanie wszystko zrobić samodzielnie.

Powinieneś pamiętać, że przed rozpoczęciem procedury small claim, zawsze powinieneś próbować załatwić sprawę polubownie – np. składając skargę lub za pomocą mediacji. W tym ostatnim przypadku warto zgłosić się do Civil Mediation Council.

Upewnij się, że masz wystarczająco dowodów

Jeśli nie masz wystarczających dowodów na uzasadnienie swojego roszczenia, nie warto zaczynać procedury small claim, bo sąd z automatu ją odrzuci.

Zbierz całą możliwą korespondencję lub zdjęcia, aby wzmocnić swoje racje. Pomocne może być rozpisanie wszystkiego na osi czasu, a następnie podparcie każdego punktu jakąś formą dowodu.

To, co można uznać za dowód, uzależnione jest od indywidualnej sprawy. Może to być np.:

List lub rachunek
Zdjęcia, które np. ukazują zniszczenie czegoś
Faktura
Oświadczenie kogoś, kto widział, co zaszło
Sprawdź koszt procedury small claim

Nie warto rozpoczynać procedury, jeśli jej koszt będzie większy od kwoty, którą chcesz odzyskać.

Procedura small claims nie jest darmowa. To, ile będziesz musiał zapłacić zależy od tego, jak wiele żądasz. W miarę postępu sprawy, mogą pojawić się także dodatkowe opłaty.

Wszystkie opłaty sądowe znajdziesz na stronie GOV.UK: Court fees.

Jeśli wygrasz sprawę, być może odzyskasz zwrot tych kosztów. Jeśli ją przegrasz, będziesz musiał opłacić koszty sądowe również osoby, którą pozwałeś.

Przed rozpoczęciem procedury upewnij się także, że pieniądze faktycznie mogą być odzyskane – tj. pozwana strona posiada środki finansowe.

Napisz list przed rozpoczęciem procedury

Zanim rozpoczniesz procedurę small claim, musisz napisać oficjalny list do osoby (bądź firmy), z którą masz spór. Nazwij go „Letter before claim” lub „Letter before action”. Musisz go wysłać – nawet jeśli wcześniej składałeś skargę bądź domagałeś się pieniędzy nieformalną drogą.

Wzór listu znajduje się na stronie Citizens Advice: klik.

Powinny znaleźć się w nim informacje takie jak:

Twoje imię, nazwisko i adres
Opis zdarzenia
Czego oczekujesz
Ile pieniędzy chcesz i na jakiej podstawie
W jakim czasie oczekujesz odpowiedzi (zazwyczaj jest to 14 dni)
Stwierdzenie, że w przypadku braku odpowiedzi rozpoczniesz procedurę sądową
Pomocne może być również zamieszczenie na końcu listu stwierdzenie: I refer you to the Practice Direction on pre-action conduct under the Civil Procedure Rules, and in particular to paragraphs 13-16 which set out the sanctions the court may impose if you fail to comply with the Practice Direction.

Zachowaj kopię listu i poproś Post Office o dowód jego nadania (koniecznie z datą).

Jeśli odbiorca wiadomości nie zgadza się z Twoim wezwaniem do zapłaty, powinien wyjaśnić tego powody. Sprawdź wszystkie fakty, na jakich polega i zapisz wszystko, z czym sie nie zgadza. Postaraj się następnie znaleźć dowody, które pozwolą w sądzie obalić ich wersję zdarzeń.

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię ich odpowiedź – lub jej nie otrzymałeś wcale – możesz przejść do następnego punktu.

Rozpoczynanie procedury small claim

Możesz tego dokonać za pośrednictwem rządowej strony Money Claims:
https://www.gov.uk/make-money-claim

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy spełniasz wszystkie wymogi:

Ubiegasz się o mniej niż L10 tys.
Masz ponad 18 lat
Mieszkasz na terenie Zjednoczonego Królestwa
Nie ubiegasz się od odszkodowanie za uszkodzenie ciała
Nie ubiegasz się o pieniądze za depozyt mieszkaniowy
Nie potrzebujesz pomocy w opłaceniu kosztów sądowych
Przed wypełnieniem wniosku upewnij się, że wiesz:

Ile pieniędzy chcesz odzyskać
Dlaczego ktoś powinien Ci je oddać
Co i kiedy się stało
Czy chcesz doliczyć odsetki
Jeśli domagasz się pieniędzy od kogoś z terenu Anglii lub Walii, możesz alternatywnie użyć narzędzia Money Claim Online (MCOL): https://www.moneyclaims.service.gov.uk/eligibility/mcol-eligibility

MCOL pozwala odzyskać do L100 tys. i pozwać jedną lub dwie osoby.

Jak opłacić koszty sądowe

Jeśli użyłeś serwisu Money Claims, na końcu zgłoszenia automatycznie zostanie dodana opłata. Gdy sąd odnotuje Twój wniosek, otrzymasz dokument PDF z potwierdzeniem jej opłacenia. Możesz uzyskać dostęp do tego dokumentu za każdym razem, gdy się zalogujesz na swoje konto.

Jeśli użyłeś serwisu Money Claims Online (MCOL), otrzymasz na końcu szacunkowe koszty sądowe. Będziesz musiał podać dane swojej karty debetowej bądź kredytowej, a także wpisać adres e-mail, jeśli chcesz mieć potwierdzenie wpłaty.

Oczekiwanie na odpowiedź od pozwanej strony

Sąd wyśle wezwanie do zapłaty pozwanej stronie.

Jeśli użyłeś MCOL, będzie mieć 14 dni na ustosunkowanie się bądź potwierdzenie otrzymania listu („acknowledgement of service”). Jeśli pozwana strona potwierdzi jedynie otrzymanie listu, będzie mieć kolejne 14 dni na odpowiedź.

Jeśli użyłeś Money Claims, pozwana strona będzie mieć 19 dni na odpowiedź. Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, może poprosić o to sąd. Maksymalny dopuszczalny termin odpowiedzi to 33 dni.

Pozwana strona nie odpowiedziała

Jeśli osoba (lub firma), od której domagasz się pieniędzy nie odpowie na czas, sąd może uznać, że wygrałeś sprawę. Musisz jednak poprosić sąd o wydanie wyroku sądowego nazywanego „judgement by default”. Bez względu na to, czy używałeś Money Claims czy Money Claims Online (MCOL), w obu przypadkach prośbę tę możesz wnieść online.

Pozwana strona przyznała Ci rację (bądź część racji)

Pozwany może zaoferować Ci zapłatę pieniędzy bądź ich części. Sąd poinformuje Cię o ofercie drugiej strony i wyjaśni, jak ją zaakceptować.

Pozwana strona nie przyznała Ci racji

Jeśli tak się stanie, pozwana strona wyjaśni sądowi powody swojej decyzji. Otrzymasz ich kopię od sądu.

Sąd następnie poprosi Cię o wskazanie Twojej dostępności w najbliższym czasie. Na podstawie Twoich odpowiedzi ustali datę rozprawy.

Jeśli zarówno Ty, jak i druga strona dojdziecie do wniosku, że sędzia może wydać wyrok bez rozprawy, a jedynie w oparciu o dostępne dokumenty, sąd może przychylić się do takiego wniosku.

W niektórych przypadkach sąd może również zaoferować darmową usługę mediacji, aby rozwiązać spór. Powołany do tego urzędnik – mediator – spróbuje rozwiązać problem pomiędzy Tobą a drugą osobą. Warto rozważyć tę opcję, ponieważ zaoszczędzi ona mnóstwo czasu i pieniędzy.

Jeśli mediacje nie pomogą, rozprawa sądowa wciąż się odbędzie.

Nowy system imigracyjny ma sprawić, że na rynek pracy trafiać będą osoby najbardziej potrzebne gospodarce niezależnie od paszportu, a imigracja nie będzie alternatywą wobec oferowania pracy obecnym na miejscu – tłumaczy brytyjski minister ds. imigracji Kevin Foster. Nowe uregulowania weszły w życie 1 stycznia 2021.
REKLAMA

Zgodnie z nowym punktowym systemem, potencjalni nowo przybyli imigranci z państw Unii Europejskiej będą tak samo traktowani jak imigranci ze wszystkich innych państw.

Aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii, konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów, przy czym 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, którymi są oferta pracy od zatwierdzonego sponsora, adekwatność umiejętności do oferty i znajomość języka angielskiego.

Kolejne punkty przyznawane będą w zależności od zarobków przewidzianych w ofercie, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze są wakaty. Zmiany dotyczą jednak tylko nowych imigrantów, a nie tych, którzy już przebywają na terenie Wielkiej Brytanii.

W przypadku przyjazdów w celu odwiedzenia rodziny czy turystycznych na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy nie będzie potrzebna wiza. Jednak jeśli ktoś zamierza przyjechać w celu podjęcia pracy albo studiów na okres dłuższy niż sześć miesięcy, musi wcześniej sprawdzić, czy spełnia warunki zgodnie z nowym systemem.

W praktyce oznacza to, że ktoś chcący podjąć pracę po 1 stycznia 2021 r. będzie musiał sprawdzić, czy to stanowisko pracy kwalifikuje się do rekrutacji na podstawie nowego punktowego systemu, sprawdzić czy potencjalny pracodawca jest zaaprobowanym sponsorem zgodnie z nowym systemem, a jeśli tak – musi złożyć wniosek o wizę pracowniczą. W przypadku obywateli UE taki wniosek można złożyć przez aplikację w smartfonie.

Po zakończeniu okresu przejściowego – czyli 30 czerwca 2021 roku – zmieniły się także zasady nabywania praw do zasiłków i innych świadczeń, ale dotyczy to tylko nowo przybyłych osób. Ci obywatele UE, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii – i uzyskali status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej – zachowują wszystkie dotychczasowe prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 65 = 68