Narodowe Minimalne Wynagrodzenie - Blog z artykułami

Pracownicy na terenie Zjednoczonego Królestwa mają prawo do minimalnej wysokości płacy zwanej Narodowym Minimalnym Wynagrodzeniem. Wysokość płacy jest ustalana każdego roku przez rząd w oparciu o wytyczne Low Pay Commission (LPC) – niezależnej instytucji.
REKLAMA

Istnieją różne wysokości Wynagrodzenia Minimalnego w zależności od wieku pracownika. Wysokość stawki minimalnej jest weryfikowana każdego roku, a wszelkie podwyżki mają miejsce od 1 kwietnia.

Od 1 kwietnia 2021 roku NMW (National Minimum Wage) wynosi L8,91 funta za godzinę dla pracowników powyżej 23. roku życia. Szacuje się, że stawkę minimalną otrzymuje nawet 2 mln osób.

Wysokość National Minimum Wage jest uzależniona od wieku osoby pracującej i wynosi odpowiednio:

L8,91 dla osób powyżej 23. roku życia
L8,36 dla osób od 21. do 22. roku życia
L6,56 dla osób w wieku od 18 do 20 lat
L4,62 dla osób w wieku do 18 lat
L4,30 dla osób dla osób odbywających staż
Prawo stanowi również, że pracownik nie powinien pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, jednak może umówić się z pracodawcą inaczej.

Podatki i Narodowe Ubezpieczenie

Zapewne będziesz musiał odprowadzić podatek oraz składki na ubezpieczenie, które Twój pracodawca pobierze z Twojego wynagrodzenia. Mogą zaistnieć inne potrącenia z Twojej pensji, jednak musi to zostać uzgodnione z Tobą na piśmie. Twój pracodawca powinien dać Ci odcinek wypłaty (payslip) mówiący o tym, co zostało potrącone.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat możesz znaleźć tutaj.

Chorobowe

Jeżeli nie pracujesz z powodu choroby przez 4 lub więcej dni, prawdopodobnie będziesz mógł otrzymać Statutory Sick Pay przez okres do 28 tygodni. Wymagane jest zwolnienie lekarskie, jeśli chodzi o nieobecności w pracy przez okres dłuższy niż siedem dni.

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat możesz znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat minimalnej stawki za pracę można znaleźć na stronie rządowej: https://www.gov.ukational-minimum-wage-rates.

Jeśli Twoja stawka godzinowa jest niższa od stawki minimalnej, powinieneś skontaktować się z organizacją ACAS. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

95 − 91 =